مجله زندگی سالم

از خونه تا کلینیک فقط با چند تا کلیک!

کافیه آنلاین شی و بیای تو سامانه دکتر مایکو، اونوقته که با خیال راحت می تونی به صورت تصویری، تلفنی و متنی مشکلاتت رو با دکترت در میون بذاری.