بلاگ دکتر مایکو Authors Posts by علی نیکوکار

علی نیکوکار

11 POSTS 0 COMMENTS
قدرتمندترین وسیله ی جهان رسانه است، پس می کوشم تا از آن برای بهبود زندگی بشر استفاده کنم و فردی تاثیر گذار باشم. با دانش است فخر، نه با ثروت و عقار تنها هنر تفاوت انسان و چارپاست

جدید ترین نوشته ها