نویسنده: محمد جواد دهقانی نژاد

من محمدجواد دهقانی نژاد، دانشجوی سال چهارم پزشکی، هستم و تلاش می‌کنم مطالبی علمی و معتبر را در قالب مجله‌ی دکتر مایکو در اختیار شما قرار بدم.