نویسنده: تیم نویسندگان دکتر مایکو

تیم نویسندگان دکتر مایکو می کوشد تا در هر مقاله همیشه سه نکته‌ی کاربردی بودن، جامع بودن و مخاطب محور بودن در اولویت قرار داشته باشد. با ما همراه باشید تا آنچه در حوزه‌ی سلامت به آن نیاز دارید را در کنار هم کشف کنیم :)