نویسنده: لیلی قلی پور

سلام من لیلی قلی‌پور، نویسنده و معلم، هستم. همیشه دوست داشتم تا در حوزه‌ای فعالیت کنم که باعث ایجاد تغییری مثبت در این دنیا بشم و به مردمم در بهبود شرایط جامعه کمک کنم. اینجا در مجله‌ی دکتر مایکو حس می‌کنم که دارم قدم‌های کوچکی در این زمینه برمی‌دارم پس می‌کوشم تا با ارائه‌ی مفیدترین مطالب حوزه‌ی پزشکی و درمان، هم قدم با شما خوانندگان عزیز، در مسیر بهبود سبک زندگی‌مان قدم بردارم.