bars

ورود

متخصص داخلی

دکتر مرتضی دارائی

دکتر مرتضی دارائی

متخصص بیماری های داخلی

5

1 نظر

کد نظام پزشکی:

151767

+10 خدمت موفق

بیمه:

ثبت نشده است

دریافت نوبت و مشاوره آنلاین

شروع فرایند نوبت دهی

تخصص های مرتبط پزشک

متخصص داخلی

سایر پزشکان داخلی در درمانگاه آموزشی درمانی بیمارستان امام خمینی (ره)