bars

ورود

متخصص داخلی

دکتر پریسا فرشچی

دکتر پریسا فرشچی

متخصص بیماری های داخلی

5

0 نظر

کد نظام پزشکی:

139963

+10 خدمت موفق

بیمه:

آزاد

دریافت نوبت و مشاوره آنلاین راهنمای دریافت نوبت

متاسفانه این پزشک نوبت دهی فعال ندارد

تخصص های مرتبط پزشک

متخصص داخلی

سایر پزشکان داخلی در درمانگاه آموزشی درمانی بیمارستان امام خمینی (ره)

سایر پزشکان داخلی