bars

ورود

متخصص داخلی

دکتر مجتبی الوانی

دکتر مجتبی الوانی

رزیدنت ارشد داخلی

0

0 نظر

کد نظام پزشکی:

185064

+0 خدمت موفق

بیمه:

آزاد

دریافت نوبت و مشاوره آنلاین راهنمای دریافت نوبت

آدرس و اطلاعات تماس

تخصص های مرتبط پزشک

متخصص داخلی

آموزش های دریافت نوبت

آموزش دریافت نوبت از اپلیکیشن

تماشا ویدیو

آموزش دریافت نوبت از سایت

تماشا ویدیو

سایر پزشکان داخلی در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)