bars

ورود

متخصص بیماری های عفونی

دکتر زهرا احمدی نژاد

دکتر زهرا احمدی نژاد

متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری

5

2 نظر

کد نظام پزشکی:

35944

+10 خدمت موفق

بیمه:

ثبت نشده است

دریافت نوبت و مشاوره آنلاین

شروع فرایند نوبت دهی

تخصص های مرتبط پزشک

متخصص بیماری های عفونی

سایر پزشکان بیماری های عفونی در درمانگاه آموزشی درمانی بیمارستان امام خمینی (ره)