bars

ورود

متخصص بیماری های عفونی

دکتر مرجان سهرابی

دکتر مرجان سهرابی

متخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری

5

1 نظر

کد نظام پزشکی:

98194

+10 خدمت موفق

بیمه:

ثبت نشده است

دریافت نوبت و مشاوره آنلاین

شروع فرایند نوبت دهی

تخصص های مرتبط پزشک

متخصص بیماری های عفونی

سایر پزشکان بیماری های عفونی در درمانگاه آموزشی درمانی بیمارستان امام خمینی (ره)