bars

ورود

متخصص بیماری های عفونی

دکتر فرشته غیاثوند

دکتر فرشته غیاثوند

متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری

5

0 نظر

کد نظام پزشکی:

124420

+10 خدمت موفق

بیمه:

آزاد

دریافت نوبت و مشاوره آنلاین راهنمای دریافت نوبت

متاسفانه این پزشک نوبت دهی فعال ندارد

تخصص های مرتبط پزشک

متخصص بیماری های عفونی

سایر پزشکان بیماری های عفونی در درمانگاه آموزشی درمانی بیمارستان امام خمینی (ره)

سایر پزشکان بیماری های عفونی