bars

ورود

متخصص بیهوشی

دکتر معصومه غلامی

دکتر معصومه غلامی

متخصص بیهوشی

5

0 نظر

کد نظام پزشکی:

48440

+10 خدمت موفق

بیمه:

آزاد

دریافت نوبت و مشاوره آنلاین راهنمای دریافت نوبت
شروع فرایند نوبت دهی

آدرس و اطلاعات تماس

تخصص های مرتبط پزشک

متخصص بیهوشی

سایر پزشکان بیهوشی در بیمارستان رازی