bars

ورود

متخصص بیهوشی

دکتر علی شهریاری

دکتر علی شهریاری

متخصص بیهوشی

5

1 نظر

کد نظام پزشکی:

33507

+10 خدمت موفق

بیمه:

آزاد

دریافت نوبت و مشاوره آنلاین راهنمای دریافت نوبت
شروع فرایند نوبت دهی

آدرس و اطلاعات تماس

تخصص های مرتبط پزشک

متخصص بیهوشی

سایر پزشکان بیهوشی در بیمارستان رازی