bars

ورود

متخصص داخلی

دکتر الهه بهاروند احمدی

دکتر الهه بهاروند احمدی

متخصص بیماری‌های داخلی، استادیار

5

0 نظر

کد نظام پزشکی:

163666

+10 خدمت موفق

بیمه:

آزاد

دریافت نوبت و مشاوره آنلاین راهنمای دریافت نوبت
شروع فرایند نوبت دهی

آدرس و اطلاعات تماس

تخصص های مرتبط پزشک

متخصص داخلی

سایر پزشکان داخلی در بیمارستان شریعتی