bars

ورود

متخصص داخلی

دکتر فائزه مقیم پور بیژنی

دکتر فائزه مقیم پور بیژنی

متخصص بیماری‌های داخلی

5

1 نظر

کد نظام پزشکی:

156933

+5 خدمت موفق

بیمه:

آزاد

دریافت نوبت و مشاوره آنلاین راهنمای دریافت نوبت

آدرس و اطلاعات تماس

تخصص های مرتبط پزشک

متخصص داخلی

آموزش های دریافت نوبت

آموزش دریافت نوبت از اپلیکیشن

تماشا ویدیو

آموزش دریافت نوبت از سایت

تماشا ویدیو

سایر پزشکان داخلی در بیمارستان شریعتی