bars

ورود

متخصص طب فیزیکي و توانبخشی

دکتر سیده زهرا امامی رضوی

دکتر سیده زهرا امامی رضوی

طب فیزیکی و توانبخشی

5

1 نظر

کد نظام پزشکی:

120292

+10 خدمت موفق

بیمه:

آزاد

دریافت نوبت و مشاوره آنلاین راهنمای دریافت نوبت
شروع فرایند نوبت دهی

تخصص های مرتبط پزشک

متخصص طب فیزیکي و توانبخشی

نظرات کاربران

5

1 نظر

-

1 نفر این پزشک را پیشنهاد کرده اند

سایر پزشکان طب فیزیکي و توانبخشی در درمانگاه آموزشی درمانی بیمارستان امام خمینی (ره)