bars

ورود

متخصص طب فیزیکي و توانبخشی

دکتر مریم حسینی

دکتر مریم حسینی

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی

5

0 نظر

کد نظام پزشکی:

145370

+10 خدمت موفق

بیمه:

ثبت نشده است

دریافت نوبت و مشاوره آنلاین

شروع فرایند نوبت دهی

تخصص های مرتبط پزشک

متخصص طب فیزیکي و توانبخشی

سایر پزشکان طب فیزیکي و توانبخشی در درمانگاه آموزشی درمانی بیمارستان امام خمینی (ره)