bars

ورود

متخصص تغذیه و رژیم درمانی

دکتر هدی درخشانیان

دکتر هدی درخشانیان

دکترای تخصصی (PH.D) علوم تغذیه - دیابت

0

0 نظر

کد نظام پزشکی:

ت-1796

+0 خدمت موفق

بیمه:

آزاد

دریافت نوبت و مشاوره آنلاین راهنمای دریافت نوبت

تخصص های مرتبط پزشک

کارشناس تغذیه و رژیم درمانی

آموزش های دریافت نوبت

آموزش دریافت نوبت از اپلیکیشن

تماشا ویدیو

آموزش دریافت نوبت از سایت

تماشا ویدیو

سایر پزشکان تغذیه و رژیم درمانی در دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی علوم پزشکی تهران