bars

ورود

متخصص تغذیه و رژیم

دکتر سمیه اصغری

دکتر سمیه اصغری

متخصص تغذیه و رژیم درمانی

5

1 نظر

کد نظام پزشکی:

ت-2602

+10 خدمت موفق

بیمه:

آزاد

دریافت نوبت و مشاوره آنلاین راهنمای دریافت نوبت

آدرس و اطلاعات تماس

تخصص های مرتبط پزشک

متخصص تغذیه و رژیم

آموزش های دریافت نوبت

آموزش دریافت نوبت از اپلیکیشن

تماشا ویدیو

آموزش دریافت نوبت از سایت

تماشا ویدیو