bars

ورود

متخصص جراحی عمومی

دکتر علی افشاری راد

دکتر علی افشاری راد

متخصص جراحی عمومی

0

0 نظر

کد نظام پزشکی:

177789

+0 خدمت موفق

بیمه:

آزاد

دریافت نوبت و مشاوره آنلاین راهنمای دریافت نوبت

آدرس و اطلاعات تماس

تخصص های مرتبط پزشک

متخصص جراحی عمومی

آموزش های دریافت نوبت

آموزش دریافت نوبت از اپلیکیشن

تماشا ویدیو

آموزش دریافت نوبت از سایت

تماشا ویدیو

سایر پزشکان جراحی عمومی در بیمارستان ضیائیان