bars

ورود

متخصص بیهوشی

دکتر سیدمهدی صبوری

دکتر سیدمهدی صبوری

متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه

5

0 نظر

کد نظام پزشکی:

121333

+10 خدمت موفق

بیمه:

آزاد

دریافت نوبت و مشاوره آنلاین راهنمای دریافت نوبت
شروع فرایند نوبت دهی

آدرس و اطلاعات تماس

تخصص های مرتبط پزشک

متخصص بیهوشی