bars

ورود

متخصص پزشکی ورزشی

دکتر مریم نجفی

دکتر مریم نجفی

پزشکی ورزشی

5

0 نظر

کد نظام پزشکی:

170365

+10 خدمت موفق

بیمه:

آزاد

دریافت نوبت و مشاوره آنلاین راهنمای دریافت نوبت

آدرس و اطلاعات تماس

تخصص های مرتبط پزشک

متخصص پزشکی ورزشی

آموزش های دریافت نوبت

آموزش دریافت نوبت از اپلیکیشن

تماشا ویدیو

آموزش دریافت نوبت از سایت

تماشا ویدیو

سایر پزشکان پزشکی ورزشی در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)