bars

ورود

متخصص چشم پزشکی

دکتر سیدمهدی مدرس زاده

دکتر سیدمهدی مدرس زاده

فلوشیپ ویتره ورتین- سگمان خلفی

5

0 نظر

کد نظام پزشکی:

19441

+10 خدمت موفق

بیمه:

نیروهای مسلح -

بیمه های تکمیلی

دریافت نوبت و مشاوره آنلاین راهنمای دریافت نوبت

آدرس و اطلاعات تماس

تخصص های مرتبط پزشک

فلوشیپ چشم پزشکی

آموزش های دریافت نوبت

آموزش دریافت نوبت از اپلیکیشن

تماشا ویدیو

آموزش دریافت نوبت از سایت

تماشا ویدیو