bars

ورود

متخصص پزشک عمومی

دکتر محمدرضا هاشم پور

دکتر محمدرضا هاشم پور

پزشک عمومی(دوره دیده دیابت، مهارت ترمیم زخم، اورژانس)

0

0 نظر

کد نظام پزشکی:

52780

+2 خدمت موفق

بیمه:

آزاد

دریافت نوبت و مشاوره آنلاین راهنمای دریافت نوبت

آدرس و اطلاعات تماس

تخصص های مرتبط پزشک

پزشک عمومی

تگ های اختصاصی پزشک

دیابت

آموزش های دریافت نوبت

آموزش دریافت نوبت از اپلیکیشن

تماشا ویدیو

آموزش دریافت نوبت از سایت

تماشا ویدیو

سایر پزشکان پزشک عمومی در بیمارستان بهارلو