bars

ورود

متخصص بیهوشی

دکتر مجید اکرمی

دکتر مجید اکرمی

متخصص بیهوشی - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

5

0 نظر

کد نظام پزشکی:

61342

+10 خدمت موفق

بیمه:

آزاد

دریافت نوبت و مشاوره آنلاین راهنمای دریافت نوبت

آدرس و اطلاعات تماس

تخصص های مرتبط پزشک

متخصص بیهوشی

آموزش های دریافت نوبت

آموزش دریافت نوبت از اپلیکیشن

تماشا ویدیو

آموزش دریافت نوبت از سایت

تماشا ویدیو

سایر پزشکان بیهوشی در بیمارستان بهارلو