bars

ورود

متخصص چشم پزشکی

دکتر مهرداد اخلاق پسند

دکتر مهرداد اخلاق پسند

فلوشیپ ویتره ورتین- سگمان خلفی

0

0 نظر

کد نظام پزشکی:

54820

+0 خدمت موفق

بیمه:

نیروهای مسلح -

بیمه های تکمیلی

دریافت نوبت و مشاوره آنلاین راهنمای دریافت نوبت

آدرس و اطلاعات تماس

تخصص های مرتبط پزشک

فلوشیپ چشم پزشکی

آموزش های دریافت نوبت

آموزش دریافت نوبت از اپلیکیشن

تماشا ویدیو

آموزش دریافت نوبت از سایت

تماشا ویدیو