bars

ورود

متخصص نورولوژی، مغز و اعصاب

دکتر فرامرز روح الهی ورنوسفادرانی

دکتر فرامرز روح الهی ورنوسفادرانی

متخصص جراحی نورولوژی، مغز و اعصاب

5

0 نظر

کد نظام پزشکی:

162523

+10 خدمت موفق

بیمه:

آزاد

دریافت نوبت و مشاوره آنلاین راهنمای دریافت نوبت

آدرس و اطلاعات تماس

تخصص های مرتبط پزشک

متخصص جراحی نورولوژی، مغز و اعصاب

آموزش های دریافت نوبت

آموزش دریافت نوبت از اپلیکیشن

تماشا ویدیو

آموزش دریافت نوبت از سایت

تماشا ویدیو

سایر پزشکان نورولوژی، مغز و اعصاب در بیمارستان یاس