bars

ورود

متخصص اعصاب و روان و روانپزشکی

دکتر امیر حسین جعفری مهدی آباد

دکتر امیر حسین جعفری مهدی آباد

روان‌پزشک، هیئت علمی

5

0 نظر

کد نظام پزشکی:

153509

+200 خدمت موفق

بیمه:

آزاد

دریافت نوبت و مشاوره آنلاین راهنمای دریافت نوبت

آدرس و اطلاعات تماس

تخصص های مرتبط پزشک

متخصص اعصاب و روان و روانپزشکی

آموزش های دریافت نوبت

آموزش دریافت نوبت از اپلیکیشن

تماشا ویدیو

آموزش دریافت نوبت از سایت

تماشا ویدیو

سایر پزشکان اعصاب و روان و روانپزشکی در بیمارستان روزبه