bars

ورود

متخصص زنان و زایمان

زینت قنبری

زینت قنبری

متخصص زنان و زایمان

5

0 نظر

کد نظام پزشکی:

25739

+10 خدمت موفق

بیمه:

آزاد

دریافت نوبت و مشاوره آنلاین راهنمای دریافت نوبت

آدرس و اطلاعات تماس

تخصص های مرتبط پزشک

متخصص زنان و زایمان

آموزش های دریافت نوبت

آموزش دریافت نوبت از اپلیکیشن

تماشا ویدیو

آموزش دریافت نوبت از سایت

تماشا ویدیو

سایر پزشکان زنان و زایمان در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)