bars

ورود

متخصص مامایی و بارداری

دکتر وحیده فیروزان

دکتر وحیده فیروزان

دکترای تخصصی (Ph.D) بهداشت باروری، کارشناس ارشد مامایی

5

0 نظر

کد نظام پزشکی:

م-5258

+10 خدمت موفق

بیمه:

آزاد

دریافت نوبت و مشاوره آنلاین راهنمای دریافت نوبت

متاسفانه این پزشک نوبت دهی فعال ندارد

آدرس و اطلاعات تماس

تخصص های مرتبط پزشک

کارشناس ارشد مامایی و بارداری

سایر پزشکان مامایی و بارداری