bars

ورود

متخصص تغذیه و رژیم

وحیده بناءزاده

وحیده بناءزاده

کارشناسی ارشد علوم تغذیه

5

3 نظر

کد نظام پزشکی:

ت-1138

+10 خدمت موفق

بیمه:

آزاد

دریافت نوبت و مشاوره آنلاین راهنمای دریافت نوبت

متاسفانه این پزشک نوبت دهی فعال ندارد

آدرس و اطلاعات تماس

تخصص های مرتبط پزشک

کارشناس ارشد تغذیه و رژیم

سایر پزشکان تغذیه و رژیم