bars

ورود

متخصص مامایی و بارداری

طاهره تیموری نژاد

طاهره تیموری نژاد

کارشناس مامایی

5

0 نظر

کد نظام پزشکی:

م-5462

+10 خدمت موفق

بیمه:

آزاد

دریافت نوبت و مشاوره آنلاین راهنمای دریافت نوبت

متاسفانه این پزشک نوبت دهی فعال ندارد

آدرس و اطلاعات تماس

تخصص های مرتبط پزشک

کارشناس مامایی و بارداری

سایر پزشکان مامایی و بارداری