bars

ورود

متخصص جراحی عمومی

دکتر شهاب رفیعیان

دکتر شهاب رفیعیان

فوق تخصص جراحی قفسه صدری (جراحی توراکس) متخصص جراحی عمومی

5

0 نظر

کد نظام پزشکی:

94874

+10 خدمت موفق

بیمه:

آزاد

دریافت نوبت و مشاوره آنلاین راهنمای دریافت نوبت
شروع فرایند نوبت دهی

تخصص های مرتبط پزشک

متخصص جراحی عمومی