bars

ورود

متخصص فیزیوتراپی

دکتر شادان فروزبخش

دکتر شادان فروزبخش

فیزیوتراپیست عمومی_ تخصصی ارتوپدی

5

0 نظر

کد نظام پزشکی:

3223_ف

+10 خدمت موفق

بیمه:

آزاد

دریافت نوبت و مشاوره آنلاین راهنمای دریافت نوبت

آدرس و اطلاعات تماس

تخصص های مرتبط پزشک

دکتری فیزیوتراپی

آموزش های دریافت نوبت

آموزش دریافت نوبت از اپلیکیشن

تماشا ویدیو

آموزش دریافت نوبت از سایت

تماشا ویدیو