bars

ورود

متخصص جراحی عمومی

دکتر رضا باقری

دکتر رضا باقری

فوق تخصص جراحی قفسه صدری (جراحی توراکس)

0

0 نظر

کد نظام پزشکی:

48820

+3 خدمت موفق

بیمه:

آزاد

دریافت نوبت و مشاوره آنلاین راهنمای دریافت نوبت

آدرس و اطلاعات تماس

تخصص های مرتبط پزشک

فوق تخصص جراحی عمومی

آموزش های دریافت نوبت

آموزش دریافت نوبت از اپلیکیشن

تماشا ویدیو

آموزش دریافت نوبت از سایت

تماشا ویدیو