bars

ورود

متخصص پزشک عمومی

دکتر نعیمه کشاورزی

دکتر نعیمه کشاورزی

پزشک عمومی (مراقبت های حمایتی _ تسکینی)

5

0 نظر

کد نظام پزشکی:

99227

+10 خدمت موفق

بیمه:

آزاد

دریافت نوبت و مشاوره آنلاین راهنمای دریافت نوبت

آدرس و اطلاعات تماس

تخصص های مرتبط پزشک

پزشک عمومی

آموزش های دریافت نوبت

آموزش دریافت نوبت از اپلیکیشن

تماشا ویدیو

آموزش دریافت نوبت از سایت

تماشا ویدیو