bars

ورود

متخصص مامایی و بارداری

دکتر ندا کاظم اکباتانی

دکتر ندا کاظم اکباتانی

دکترای تخصصی (PH.D) بهداشت باروری

5

0 نظر

کد نظام پزشکی:

م-17934

+10 خدمت موفق

بیمه:

آزاد

دریافت نوبت و مشاوره آنلاین راهنمای دریافت نوبت

آدرس و اطلاعات تماس

تخصص های مرتبط پزشک

کارشناس ارشد مامایی و بارداری

آموزش های دریافت نوبت

آموزش دریافت نوبت از اپلیکیشن

تماشا ویدیو

آموزش دریافت نوبت از سایت

تماشا ویدیو