bars

ورود

متخصص زنان و زایمان

دکتر مینو شریف زاده کرمانی

دکتر مینو شریف زاده کرمانی

متخصص زنان و زایمان

5

0 نظر

کد نظام پزشکی:

22651

+10 خدمت موفق

بیمه:

ثبت نشده است

دریافت نوبت و مشاوره آنلاین

شروع فرایند نوبت دهی

آدرس مطب و اطلاعات تماس

تخصص های مرتبط پزشک

متخصص زنان و زایمان

سایر پزشکان زنان و زایمان

سایر پزشکان زنان و زایمان در بیمارستان ارجمند کارمانیا