bars

ورود

متخصص زنان و زایمان

دکتر مارال رضایی

دکتر مارال رضایی

زنان زایمان - نازایی

5

0 نظر

کد نظام پزشکی:

142540

+10 خدمت موفق

بیمه:

آزاد

دریافت نوبت و مشاوره آنلاین راهنمای دریافت نوبت

متاسفانه این پزشک نوبت دهی فعال ندارد

آدرس و اطلاعات تماس

تخصص های مرتبط پزشک

متخصص زنان و زایمان

سایر پزشکان زنان و زایمان