bars

ورود

متخصص اعصاب و روان و روانپزشکی

دکتر مریم نقیبی

دکتر مریم نقیبی

متخصص روان‌پزشکی

5

2 نظر

کد نظام پزشکی:

144575

+10 خدمت موفق

بیمه:

آزاد

دریافت نوبت و مشاوره آنلاین راهنمای دریافت نوبت

آدرس و اطلاعات تماس

تخصص های مرتبط پزشک

متخصص اعصاب و روان و روانپزشکی

آموزش های دریافت نوبت

آموزش دریافت نوبت از اپلیکیشن

تماشا ویدیو

آموزش دریافت نوبت از سایت

تماشا ویدیو