bars

ورود

متخصص پزشک عمومی

دکتر مهدی محمدی

دکتر مهدی محمدی

پزشک عمومی

5

0 نظر

کد نظام پزشکی:

82611

+10 خدمت موفق

بیمه:

آزاد

دریافت نوبت و مشاوره آنلاین راهنمای دریافت نوبت

متاسفانه این پزشک نوبت دهی فعال ندارد

آدرس و اطلاعات تماس

تخصص های مرتبط پزشک

پزشک عمومی

سایر پزشکان پزشک عمومی