bars

ورود

متخصص جراحی عمومی

دکتر مراد هاشم زهی

دکتر مراد هاشم زهی

متخصص جراحی عمومی

5

0 نظر

کد نظام پزشکی:

24960

+10 خدمت موفق

بیمه:

آزاد

دریافت نوبت و مشاوره آنلاین راهنمای دریافت نوبت

متاسفانه این پزشک نوبت دهی فعال ندارد

آدرس و اطلاعات تماس

تخصص های مرتبط پزشک

متخصص جراحی عمومی

سایر پزشکان جراحی عمومی