bars

ورود

متخصص پزشک عمومی

دکتر مهدی علی نژاد

دکتر مهدی علی نژاد

پزشک عمومی

0

0 نظر

کد نظام پزشکی:

75153

+3 خدمت موفق

بیمه:

تامین اجتماعی -

نیروهای مسلح

دریافت نوبت و مشاوره آنلاین راهنمای دریافت نوبت

آدرس و اطلاعات تماس

تخصص های مرتبط پزشک

پزشک عمومی

آموزش های دریافت نوبت

آموزش دریافت نوبت از اپلیکیشن

تماشا ویدیو

آموزش دریافت نوبت از سایت

تماشا ویدیو