bars

ورود

متخصص پزشک عمومی

دکتر مجید علاوی طوسی

دکتر مجید علاوی طوسی

پزشک عمومی

5

0 نظر

کد نظام پزشکی:

83902

+10 خدمت موفق

بیمه:

آزاد

دریافت نوبت و مشاوره آنلاین راهنمای دریافت نوبت

متاسفانه این پزشک نوبت دهی فعال ندارد

آدرس و اطلاعات تماس

تخصص های مرتبط پزشک

پزشک عمومی

سایر پزشکان پزشک عمومی