bars

ورود

متخصص مشاوره و روانشناسی

لیلا اسماعیل زاده

لیلا اسماعیل زاده

خانواده درمانگر،زوج درمانگر ، طرحواره درمانگرو مشاور فردی در زمینه (افسردگی ،اضطراب،وسواس) و روابط بین فردی و مدیریت سبکهای فرزند پروری ، باجدیدترین درمانهای علم روان شناسی در کنار شما خواهم بود

0

0 نظر

+3 خدمت موفق

بیمه:

آزاد

دریافت نوبت و مشاوره آنلاین راهنمای دریافت نوبت

آدرس و اطلاعات تماس

تخصص های مرتبط پزشک

کارشناس ارشد مشاوره و روانشناسی

آموزش های دریافت نوبت

آموزش دریافت نوبت از اپلیکیشن

تماشا ویدیو

آموزش دریافت نوبت از سایت

تماشا ویدیو