bars

ورود

متخصص مامایی و بارداری

خدیجه میرزائی

خدیجه میرزائی

کارشناس ارشد مامایی

5

0 نظر

کد نظام پزشکی:

م-28761

+10 خدمت موفق

بیمه:

آزاد

دریافت نوبت و مشاوره آنلاین راهنمای دریافت نوبت

متاسفانه این پزشک نوبت دهی فعال ندارد

آدرس و اطلاعات تماس

تخصص های مرتبط پزشک

کارشناس ارشد مامایی و بارداری

سایر پزشکان مامایی و بارداری