bars

ورود

متخصص پزشک عمومی

دکتر کاظم رهنما

دکتر کاظم رهنما

پزشک عمومی

3

2 نظر

کد نظام پزشکی:

65769

+3 خدمت موفق

بیمه:

آزاد

دریافت نوبت و مشاوره آنلاین راهنمای دریافت نوبت

آدرس و اطلاعات تماس

تخصص های مرتبط پزشک

پزشک عمومی

نظرات کاربران

3

2 نظر

در خصوص پیشنهاد پزشک شک دارم.

1

خوب

معصومه

1402/01/30

نوع خدمت:مشاوره متنی

آموزش های دریافت نوبت

آموزش دریافت نوبت از اپلیکیشن

تماشا ویدیو

آموزش دریافت نوبت از سایت

تماشا ویدیو