bars

ورود

متخصص پزشک عمومی

دکتر کاظم رهنما

دکتر کاظم رهنما

پزشک عمومی

5

1 نظر

کد نظام پزشکی:

65769

+10 خدمت موفق

بیمه:

آزاد

دریافت نوبت و مشاوره آنلاین راهنمای دریافت نوبت
شروع فرایند نوبت دهی

آدرس و اطلاعات تماس

تخصص های مرتبط پزشک

پزشک عمومی