bars

ورود

متخصص پزشک عمومی

دکتر هادی نقیبی

دکتر هادی نقیبی

پزشک عمومی

5

0 نظر

کد نظام پزشکی:

97489

+10 خدمت موفق

بیمه:

آزاد

دریافت نوبت و مشاوره آنلاین راهنمای دریافت نوبت

آدرس و اطلاعات تماس

تخصص های مرتبط پزشک

دیابت

پزشک عمومی

آموزش های دریافت نوبت

آموزش دریافت نوبت از اپلیکیشن

تماشا ویدیو

آموزش دریافت نوبت از سایت

تماشا ویدیو