bars

ورود

متخصص پزشک عمومی

دکتر حسن کیمیا قلم

دکتر حسن کیمیا قلم

پزشک عمومی

5

0 نظر

کد نظام پزشکی:

34785

+10 خدمت موفق

بیمه:

ثبت نشده است

دریافت نوبت و مشاوره آنلاین

شروع فرایند نوبت دهی

آدرس مطب و اطلاعات تماس

تخصص های مرتبط پزشک

پزشک عمومی

سایر پزشکان پزشک عمومی