bars

ورود

متخصص ایمن شناسی آزمایشگاهی

حمید فرجی فرد

حمید فرجی فرد

ایمن شناسی آزمایشگاهی

5

0 نظر

کد نظام پزشکی:

آ-4325

+10 خدمت موفق

بیمه:

آزاد

دریافت نوبت و مشاوره آنلاین راهنمای دریافت نوبت

آدرس و اطلاعات تماس

تخصص های مرتبط پزشک

ایمن شناسی آزمایشگاهی

آموزش های دریافت نوبت

آموزش دریافت نوبت از اپلیکیشن

تماشا ویدیو

آموزش دریافت نوبت از سایت

تماشا ویدیو